Duncan Rogers


Arbejde/kraft
Areal
Effekt
Energi
Flow
Hastighed
Kraft
Længdemål
Masse
Massefylde/Densitet
Moment/Torque
Specifik Energi
Temperatur
Tryk
Vakuum
Volume
Volume Flow Kapacitet
Vægt

Længdemål
mm
cm
meter
km
tommer
fod
yards
miles
Areal
mm2
cm2
m2
in2
ft2
yd2
acres
hektarer
tdr. land
Masse / Vægt
g
kg
ounce
lb (pound)
lg cwt (long cwt UK)
sh cwt (short cwt US)
ton (metric ton)
lg ton (long ton UK)
sh ton (short ton US)
Volume
m3
cc
ltr; dm3
in3
ft3
yd3 (yd3)
gallon (US)
gallon (Imperial)
Volume Flow Kapacitet
l/s
l/m; dm3/min
m3/min
m3/h
ft3/min (cfm)
yd3/h
gal (US)/min
Hastighed
m/s
m/min
ft/s
ft/m
km/t
mph
knots
Moment/Torque
Nm
daNm
kpm (kilopondmeter); kg/m
in.lbf
ft.lbf
Tryk
Pa; N/m2
MPa; MN/m2
mbar
bar
kg/cm2; kp/cm2; atm
lbf/in2; psi
mm Hg
Kraft
N (newton)
kp (kilopond); kg (kilogram)
lbf (pound-force)
Vakuum (Gauge)
mbar
mm Hg
In Hg
Torr
psi
% vacuum
Energi
J; Nm; Ws
kWh
kpm
ft.lbf (foot pound force)
Btu (Brit. thermal unit)
Specifik Energi
J/l; kJ/m3
kWh/m3
hp (US); min/ft3
hp (UK); min/ft3
hk (DK); 75Gm2/s3
Effekt
W; Nm/s; J/s
kW
kpm/s
hp (US)
ft.lbf/s
Temperatur
Kelvin
Celsius
Rankine
Fahrenheit
Reaumur
Massefylde/Densitet
kg/m3
g/cm3
lb/in3
lb/ft3
ton/m3
sh ton/yd3
lg ton/yd3